Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K305-L08 Vnucovať sa, alebo pomôcť

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie