Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K509-L07 Videl som to a pomyslel som si na vás

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie