Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K509-L08 Obrý koláčik, Cookie

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie