Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K602-L08 Zvládanie námietok, ktoré sú iba sťažnosti

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie