Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K604-L11 Vždy pamätajte, že neposkytujete službu, kým neuzatvoríte

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie