Predošlá lekcia Splnené a chcem pokračovať  

  K604-L05 Zaobchádzajte s kupujúcim ako že môže

Obsah lekcie je zamknutý
Ak už ste zapísaný, musíte sa prihlásiť.
Zaregistrujte sa do kurzu pre odomknutie